atomun parçalanması

   Sen herhangi bir işte bulunsan,Kur'an da her ne okursan;sen ve ümmetin herhangi bir iş yapsanız,siz ona dalıp dururken mutlaka biz üzerinizde tanık olarak yer alırız..Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey yoktur ki, Rab'binden gizli kalsın.Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de dahil olmak üzere hepsi muhakkak apaçık Kitab-ı Mübin'de yazılıdır.

  Yunus Suresi'nin yukarıdaki ayetleri,günümüz bilim ve teknolojisinin atom fiziğindeki en son gelişmelerinin adeta küçük bir özeti gibidir..

  Burada geçen "zerre" kelimesi,Arap dilinde bir nesnenin veya unsurun en küçük parçası anlamında kullanılmaktadır.Yani,madde sözkonusu olduğunda, bu keliime, günümüzdeki adıyla atomu tanımlamaktadır.Yakın zamana kadar atomun parçalanamayacağı sanılıyordu.

  Oysa yukarıdaki ayette geçen "zerreden daha küçüğü" ifadesi,atomdan bile daha küçük şeylerin varlığına delalet etmektedir.Kur'an yorumcuları ve günümüzün Müslüman bilim adamları,söz konusu ayette verilen bilgiyle; "atomun parçalanabilirliğine"günümüzden 1400 yıl önce işaret edilmil olduğunu kaydediyorlar...

yağmur

atmosfer

dünya

ay

menü